Szczerze o życiu bez dzieci – Edyta Broda

with Brak komentarzy
Szczerze o życiu bez dzieci - Edyta Broda

Edyta Broda napisała książkę „Szczerze o życiu bez dzieci” o bezdzietności. Jest to jedna z nielicznych publikacji, która porusza ten temat w Polsce.

Bezdzietność

To coraz częściej spotykane zjawisko, choć społeczeństwo bardzo nie chce do niego dopuścić.
Bezdzietność może być z wyboru, albo z powodu zdrowotnych, albo z braku odpowiedniego kandydata.
Edyta Broda w swojej książce skupia się na kobietach, które wybierają bezdzietność z własnego wyboru. Dobrowolnie bez przymusu, w pełni świadomie wybierają, życie bez dzieci. Autorka skutecznie kontrargumentuje powszechne argumenty, że taka jej rola jako kobiety żeby wydać na świat dziecko; że nie będzie miał kto podać jej szklankę wody na starość i że na pewno w przyszłości będzie tej decyzji żałować.

„Żadne dziecko nie prosiło się do przyjścia na świat. To my je na ten świat powołaliśmy. To była nasza decyzja i my ponosimy za nią od początku do końca odpowiedzialność. To nasz obowiązek, by je wykarmić, wychować i nauczyć, jak żyć. Nie mamy prawa żądać od dziecka odwdzięczenia się!”

Szczerze o życiu bez dzieci

Książka podzielona jest na część dotycząca tego całego zamieszania wokół bezdzietności. Znajdziemy tutaj informacje, jak było kiedyś i czemu obecnie może być taki problem z powszechną akceptacją tego zjawiska. Kiedyś rola kobiety ograniczała się tylko do zajmowania się domem i dziećmi. Nie miała ona żadnych praw, nie mogła głosować czy pracować.

Autorka pokazuje też ciekawy zabieg lingwistyczny. Samo słowo „BEZdzietność” od razu sugeruje jakiś brak, jak słowa bezdomność czy bezrobocie. Kojarzące się od razu z czymś negatywnym, co trzeba szybko zmienić, naprawić aby było lepiej.

Jest też część książki zawierająca wywiady, rozmowy z kobietami ale też z mężczyznami, którzy podjęli taką decyzję, że nie chcą mieć dzieci.

Moja opinia

„Szczerze o życiu bez dzieci” jest dla wszystkich tych, którzy poszukują swojej odpowiedzi na pytanie czy chcą mieć dzieci czy nie. To również dla tych, którzy znają odpowiedź na to pytanie, ale mają wątpliwości ze względu na ciągłą presję społeczeństwa, ciągłe pytania, drążenie tematu.

Bardzo dobrze napisana książka, z różnych stron pokazująca obraz bezdzietności. I problemów ludzi, którzy zdecydowali się na nią.